Úkoly pro chybějící 8.2.

Český jazyk

PS str. 7

Pravopisná cvičení na VS

Matematika

PS str. 51

MM str. 7

Čtení

Čítanka str. 96