Úkoly pro chybějící 10.2.

Český jazyk

PS str. 8

Do sešitu D opsat cv. 3 str. 50 z učebnice a určit slovní druhy /číslem/

Matematika

PS str. 53