Úkoly pro chybějící 19.1.

Český jazyk

PS str. 40, str.41 cv.1

Matematika

PS str. 35

MM str. 23

Čtení

Dokončení společné četby – Madynka, čtenářský deník – zapsat

Prvouka

PS str. 31