Úkoly pro chybějící 18.1.

Český jazyk

PS str. 40

Diktát ze str. 40 – procvičit

Matematika

PS str. 34

MM str. 31

Čtení

Čítanka str. 88