Úkoly pro chybějící 20.1.

Český jazyk

Dodělat PS 1.díl, přinést si 2.díl

Pravopisné cvičení

Zopakovat slovní druhy z 2.třídy.

Matematika

PS str. 36

MM str. 32

Přinést si věci na geometrii

Stále trénovat násobilku, sčítání a odčítání do 100