Úkoly pro chybějící 1.12.

Český jazyk

PS str. 29

PS VS str.4 cv. a

psát pravopisná cvičení

Matematika

PS str. 3 a cv. 1 str. 4

Prvouka

dopsat poznámky do sešitu