Prověrka M

Psali jsme prověrku z matematiky. Většina dětí dostala trojku. První příklad zvládly, ale slovní úloha je potrápila. Prosím, abyste to s dětmi ještě doma prohovořili.