Úkoly pro chybějící 13.10.

Český jazyk

PS str. 17

pravopisné cvičení

Matematika

PS str. 30

stále trénovat násobení a dělení, rychle a správně

Čtení

Čítanka str. 28,29

Prvouka

PS str. 14