Výměna třídního důvěrníka

Dneska jsem se v poledne na náměstí dozvěděla, že došlo k výměně třídního důvěrníka. Od druhého pololetí je třídním důvěrníkem pan Český. Je mně líto, že jsem nestála nikomu za to, aby mě, potažmo vás rodiče, nikdo neinformoval o této skutečnosti předem a nerozhodli jsme o tom společně.