Úkoly pro chybějící 14.10.

Český jazyk

PS str. 18

stále psát na papír pravopisná cvičení na probrané jevy

Matematika

PS str. 31

MM str. 8