Úkoly pro chybějící 27.9.

Projektový den – sv. Václav plnění úkolů na pracovních listech

Matematika

PS str. 19

Prvouka

PS str. 9