Úkoly pro chybějící 29.9.

Český jazyk

PS str. 11 cv. 9,10

Matematika

PS str. 20

MM str. 5

Čtení

Čítanka str. 16, 17,18

Prvouka

PS str. 10