Poděkování

Ráda bych poděkovala paní Macháčkové, která nám do třídy darovala různé reklamní předměty, které využiji při různých soutěžích v matematice a českém jazyce. Ještě jednou díky.

Stejně tak děkuji paní Jirouškové, která přinesla každému dítěti kancelářský šanon, který si sami vyzdobíme a budeme tam zakládat kopírované listy, které si děti vezmou na konci školního roku domů. Díky.