Úkoly pro chybějící 20.5.

Český jazyk

PS str. 41

opakovat probrané jevy

Matematika

PS str. 55

MM str. 9

Čtení

Čítanka str. 158 – 9