Úkoly pro chybějící 3.5.

Český jazyk

PS str. 35

Naučit se napsat adresu na obálku.

Matematika

PS všechno do str.43

Čtení

Čítanka do str. 139