Úkoly pro chybějící 4.5.

Český jazyk

PS str. 36 cv. 1

diktát

Matematika

PS str. 44 – mimo cv. 2

Čtení

Čítanka str. 142

Prvouka

PS str. 42