Distanční výuka 30.4. úkoly

Český jazyk

PS do str. 34

Stále psát diktáty na probrané jevy

Matematika

PS str. 39 cv. 2,3

str. 41 cv. 1,2

MM str. 14

Prvouka

PS str. 41