Třídní schůzky 29.4. – shrnutí

  1. Děkuji všem rodičům za pomoc při distanční výuce, kterou poskytujete dětem i mně.
  2. Známky o prospěchu ve čtvrtletí najdete v Bakalářích. Pokud máte připomínky, ozvěte se. Rozhodně neznámkuji podle průměru známek.
  3. Všechny děti mají v mailu krátké hodnocení, budu ráda za zpětnou vazbu.
  4. Omluvenky, prosím, pište i při DV do Bakalářů.
  5. V pondělí, minulý týden, přišly děti do školy rády, všechny byly v pohodě. Nezaznamenala jsem žádné obtíže, které by současný stav na nich zanechal. Pokud se vám doma jeví nějaké problémy s dětmi, ozvěte se.
  6. . Při DV se děti chovají dobře, spolupracují, umí.
  7. Příští týden budeme psát diktát, prověrku…
  8. Pokud byste měli cokoliv na srdci, ozvěte se.