Distanční výuka 29.4. úkoly

Český jazyk

PS str. 34

Psát pravopisná cvičení na probrané jevy.

Matematika

PS str. 40 cv. 1, 2

str. 41 – příklady postranní

str. 43

MM str. 13

Čtení

Čítanka str. 138 – 139