Distanční výuka 18.3. úkoly

Český jazyk

PS do str. 25

stále procvičovat slovní druhy, spodobu znělosti a i/y po souhláskách

Matematika

PS str. 16

MM str. 5

stále procvičovat + a – do 20 – děti by měly počítat rychle a správně

Čtení

Čítanka str. 113

vlastní knihu číst alespoň 20 minut