Distanční výuka 19.3. úkoly

Český jazyk

Stále procvičovat i/y, spodobu znělosti, slovní druhy.

Dětem jsem vypsala několik obtížně určovaných sloves. Prosím, abyste jim to zkontrolovali, jestli to z tabule dobře opsaly. Všem pošlu kopii tabule do dětí mailů.

Matematika

MM str. 6 cv. 11

Prvouka

PS str. 35,36

Čtení

číst svoji knihu