Distanční výuka 17.3. úkoly

Český jazyk

PS do str. 25

procvičovat spodobu znělosti, tvrdé a měkké souhlásky, psaní i/y

poznávat podstatná jména a slovesa v textu

Matematika

PS str. 15

MM str. 4

Čtení

Čítanka str. 113

číst 20 minut denně z vlastní knihy