Velikonoce

Od zítřka začíná tzv. pašijový týden. Byla bych ráda, kdybyste s dětmi promluvili o Velikonocích. Zítra vám pošlu nějaké úkoly, které se týkají Velikonoc. Dám sem také nějaké informace, které patří ke všeobecnému vzdělání a chtěla bych vás poprosit, abyste adekvátně k věku dětí, to dětem vysvětlili.

Dnes je Květná neděle. Oblíbeným zvykem tohoto dne je trhání ratolestí, u nás obvykle proutků “ kočiček“, které se pak světí v kostele. Svěceným kočičkám se přisuzovala zázračná moc, měly pomáhat proti pohromám, kouzlu a nemocem. Nemělo by se nic péct, protože by se neurodilo žádné ovoce. Oblékaly se nové šaty, aby v nich člověk kvetl. Obydlí se vymetalo zelenými ratolestmi, které měly vymést všechnu nemravnost a zhýralost.