23.3.2020 – úkoly

Český jazyk

Slabikář str. 70, písanka – str. 35 – pište podle pokynů dole na stránce

Matematika

PS str. 18 – spojte čísla jak jdou za sebou. Liška běží podle čísel, která jsou na kmenech smrků o čísla 0 a zajíc běží podle čísel, která jsou v korunách smrků od čísla 20. Cestu lišky vyznač červeně a cestu zajíce vyznač modře.

Stále sčítejte a odčítejte do 10 a určujte čísla, která jsou před 15…. a které číslo je hned před 15…

Výtvarná výchova

Namaluj jarní obrázek, i když to venku vypadá jako v lednu.