13.3.

Český jazyk

Slabikář str. 66 – nové písmenko Ř, ř,

diktát Strýc Libor má Lukáše. – do sešitu diktáty opravte Vy barevnou tužkou a chybná slova ať děti napíšou pod diktát znovu a správně

Písanka str. 31 – ř – úzké, velké Ř – moc neroztahovat nožičky – stejně jako u R

M

PS str. 14, dodělat

MM – do konce března

Prvouka

PS str. 32

Tělesná výchova

pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu, venku