Informace

Dneska jsem chtěla pracovat s pracovním listem, který jsem dětem nakopírovala minulý týden. Děti si ho měly založit do Slabikáře. Nemohli jsme pracovat, protože asi deset dětí pracovní list nemělo. Prosí, abyste dětem pořídili tzv. „košilku“, kam by si děti nakopírované pracovní listy ukládaly.

Prosím také, abyste mně všichni psali informaci o tom , jak dlouho děti každý den četly. Pište to, prosím buď do nového malého notýsku / někteří už mají/, nebo to pište na poslední stránku úkolníčku. Stačí napsat datum, počet minut čtení a podpis. Nenechte je číst samotné, musíte na ně dohlížet. Čtení je stěžejní věc v 1. třídě. Věnujte jim svůj čas a pozornost, určitě se vám to vyplatí.