Sběr

Upřesňuji třídění sběru. Je třeba rozlišit kartony zvlášť a noviny s letáky dohromady také zvlášť. Prostě dva druhy papíru – karton a ostatní.