18.10.

ŽA str. 29

Psaní do str. 4 /bohužel písmenko a jsme ještě nezačali psát, polepšíme se příští týden/

M do str. 33

Psaní číslic str. 2

Zkoušejte už doma psát na papír diktát písmenek. Zatím známe pouze e,i. Diktujte jim střídavě probraná písmenka a oni ať je píší. Zanedlouho nás to čeká. Budeme k tomu potřebovat sešit. Ještě upřesním číslo sešitu.