17.10.

M

PS str. 33 cv. s myškou – doplnit výsledky a pochopit znázornění s hlavičkami

Psaní číslic

str. 2 celou stránku dodělat

ČJ

ŽA str. 28 číst řady písmen , snažit se co nejrychleji

Některé děti neumí číst všechna písmenka, stále prosím trénujte doma, příští týden začínáme číst slabiky.

V matematice by měly děti umět spoje na plus a minus zpaměti. Zatím budu dovolovat počítání na prstech. Ale nebude to trvat stále.