15.10

ČJ

ŽA str. 26, vystřihnout písmenko e, E é É

Písanka str.3 – důležitý je sklon písmena e

P PS str. 31, děti by si měly zapamatovat spoj 1+1, 2-1 zatím mohou používat prsty