Informace

Chtěla jsem jen připomenout, že každý den píšu informaci o tom, co jsme dělali ve škole pro nemocné děti. Někdy se může lišit informace pro nemocné od aktuálního stavu, který mají děti v pracovních sešitech a v písance. Děti, které chodí do školy by už měly vědět, co jsme ve škole dělali a kam jsme došli. Nedodělávejte s dětmi, prosím, rozdělané řádky nebo stránky. Pro nemocné napíšu: dodělat stránku xxx, ale s dětmi ve škole ji máme rozdělanou a doděláme ji společně ve škole druhý den. Pro nemocné to píšu dopředu, protože vím, že druhý den nepřijdou. Pokud budete mít zájem, přijďte, vysvětlím vám to osobně.