10.10.

ŽA dneska jsme opakovali probraná písmenka. Je třeba se i vrátit v ŽA, doplňovat mřížky, číst řadu písmen,určovat délku slabik. Další stránku jsme nedělali. Nové písmenko začneme až v pondělí.

Psaní str. 1 jsou to jen cviky , které jsme už dělali do velké písanky

M PS str. 29,28

Prvouka – stránku, kde je bezpečnost dětí, vybarvit oblečení, které je dobře vidět…