2.10.

ŽA str. 21

Psaní str. 30, 31 pouze 4 řádky

M PS str. 21,22

Zjistila jsem, že některé děti neznají číslice. Prosím, trénujte doma diktát číslic. Polož číslici 7, 9…..do řady.Všechny položené číslice přečti nahlas. Které číslo je před, za devítkou…..atd.