16.9.2019

ČJ

ŽA str. 1O povídat

Psaní dodělat str. 14 a 15 horní a dolní oblouk

Děti by měly mít vystříhané písmenko M, m / mnozí písmenka neměli, chyběly nůžky…/ Písmenka by měly mít děti ve dvou hromádkách v deskách na písmena a zbylá nevystřižená písmena volně položená v deskách/

Doma jim dávejte diktát písmen : Polož písmeno velké M, polož malé m….Písmena ať děti pokládají zleva doprava

M

str. 10 by měla být dodělána

str. 11

Děti by měly pracovat samostatně pouze pod vaším dohledem. Ať si samy uklízí v aktovce a samy se pod dohledem připravují. Často nemají přehled kde co mají.