Obědy v době ředitelského volna

Všechny zdravím a předávám informaci o stravování v posledním červnovém týdnu, tzn. v době ředitelského volna.

Všichni žáci mají obědy automaticky odhlášené – vyúčtování proběhne k 21. 6. Děti, které budou chodit v době ředitelského volna do družiny, si musí obědy přihlásit a zaplatit v hotovosti na okénku u p. Ouředníkové. Předání této informace rodičům zajistí vychovatelky ŠD.