Informace

Pondělí – výměna učebnic, děti si musí všechno odnést ze třídy i ze šatny. Do třídy budou chodit v botách. Děti mně pomohou přestěhovat se do malé školy.

Úterý – výlet-instrukce dám v pondělí ve škole – děti si to zapíšou

Středa – hry a povídání, mohou si vzít něco, čím se zabaví, ráda bych šla ven – podle počasí

Čtvrtek – setkání se skauty na Zvěřinci, s sebou – buřty, pití,

Vysvědčení – desky, končíme v 8.35 h