Pro rodiče budoucích prvňáčků

NÁVODY ČI RADY PRO RODIČE

Milí rodiče, neděste se. Všimla jsem si na našich schůzkách s dětmi, že jsou velmi šikovné. Nabízím vám zde něco málo, co byste s dětmi o prázdninách mohli občas dělat, rozvíjet jejich schopnosti. Neberte to tak, že tohle všechno musí děti umět, samozřejmě, že ne. Je to jen návod, vyberte z toho to, co se vám hodí a čím si zpestříte prázdniny a volné chvilky.

VŠEOBECNĚ

 • NECHTE SVÉ DÍTĚ ZKOUMAT MATERIÁLY, HRAČKY

EXPERIMENTOVAT S NIMI, DŮLEŽITÉ JSOU I PRAKTICKÉ ČINNOSTI JAKO STAVĚNÍ Z KOSTEK, PSANÍ NA STROJI ČI POČÍTAČI, VAŘENÍ … DĚTI SE NEJLÉPE UČÍ KONÁNÍM

 • VYUŽIJTE KAŽDODENNÍCH SITUACÍ K UČENÍ ( POČÍTEJTE, KOLIK JE TALÍŘŮ NA STOLE, ČTĚTE CENY A DISKUTUJTE O NICH BĚHEM NÁKUPU…)
 • UČIŇTE VAŠE DÍTĚ ODPOVĚDNÉ ZA URČITÉ PRÁCE V DOMÁCNOSTI
 • NAJDĚTE SILNÉ STRÁNKY A SCHOPNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE A CHVALTE HO, KDYKOLI JE TO MOŽNÉ
 • HRAJTE SE SVÝM DÍTĚTEM HRY, KTERÉ VYŽADUJÍ KONCENTRACI, TAKOVÉ HRY MOHOU POMOCI ZVÝŠIT SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
 • POKLÁDEJTE DĚTEM OTÁZKY, KTERÉ PROVOKUJÍ MYŠLENÍ, A POVÍDEJTE SI S NIMI O NICH, AKTIVNĚ JIM NASLOUCHEJTE

POČÁTEČNÍ PSANÍ

 • VĚNOVAT POZORNOST SPRÁVNÉMU DRŽENÍ TUŽKY ( TUŽKU DRŽÍ PALEC A UKAZOVÁČEK, PROSTŘEDNÍK UDRŽUJE SMĚR A OPÍRÁ RUKU O PODLOŽKU, STEJNĚ DRŽÍ PRAVÁK I LEVÁK, VRŠEK TUŽKY SMĚŘUJE K RAMENI, PRAVÁK PÍŠE DO KOPCE, LEVÁK MÁ SEŠIT NATOČENÝ TAK, ABY PSAL Z KOPCE)

FORMY: – VELKÝ PAPÍR PŘILEPÍME NA SKŘÍŇ NEBO DVEŘE, KRESLÍME

OBRÁZKY Z KROUŽKŮ

 • OMALOVÁNKY S VĚTŠÍMI OBRÁZKY – DÍTĚ OBTAHUJE JEN OBRYSY A TVARY, ABY SE POHYBOVALA CELÁ RUKA, NE JEN PRSTY
 • SPOJOVÁNÍ ČÍSEL 1 – 20, ČÁRY SE NESMÍ KŘÍŽIT, STŘÍDÁME SE S DÍTĚTEM, KDE DOJDE K PŘEKŘÍŽENÍ, UDĚLÁME MOST, KDO JICH MÁ MÉNĚ, VYHRÁL
 • TAJNÝ INKOUST – ŠTĚTEC DO MLÉKA, NAPÍŠEME A NECHÁME USCHNOUT, PŘEŽEHLÍME HORKOU ŽEHLIČKOU, PÍSMO ZHNĚDNE A VYSTOUPÍ
 • PÁRÁTKEM NA DVA PAPÍRY SPOJENÉ KOPÍRÁKEM
 • BLUDIŠTĚ: KRUHOVÁ NEBO ČTVERCOVÁ, CESTIČKY, PŘEKÁŽKY
 • OBRÁZKY Z OČÍSLOVANÝCH BODŮ

POČÁTKY ČTENÍ

 • ROZSTŘÍHAT VELKÉ PÍSMENO Z ČASOPISU – DÍTĚ HO SKLÁDÁ DOHROMADY
 • MODELOVAT PÍSMENKO – STOPA NA PAPÍŘE
 • HRY V AUTĚ, VE MĚSTĚ – KDO NAJDE VÍCE NAPŘ. „ O “ V NÁPISECH…
 • ČÍST S RODIČEM OB SLOVO / VĚTU….
 • DŮSLEDNĚ DBÁME NA TO, ABY DÍTĚ NEJPRVE PŘEČETLO NAHLAS VŠECHNA PÍSMENA SLOVA A TEPRVE PAK VYSLOVILI CELÉ SLOVO NAJEDNOU, MŮŽEME JIM POMOCI TÍM, ŽE JIM VYSVĚTLÍME, ABY SI SLOVO JEN PROHLÉDLY OČIMA BEZ ŠEPTÁN
 • KE ČTENÍ PÍSMEN POTICHU PŘEJDOU VĚTŠINOU DĚTI SPONTÁNNĚ SAMI (ASI V POLOVINĚ LISTOPADU), VŽDY TOLERUJEME INDIVIDUALITU DÍTĚTE, KAŽDÝ ŽÁK MÁ PRÁVO NA VLASTNÍ STRATEGII ČTENÍ, NĚKDO ČTE PO SLOVECH, NĚKDO PO PÍSMENECH….., DEJME JIM SVOBODU!
 • ČTEME S DÍTĚTEM SPOLEČNĚ, JAKOBY V DUETU, PŘIZPŮSOBÍME SVOU RYCHLOST DÍTĚTI, DÍTĚ SE SNÁZE PŘENESE PŘES OBTÍŽNÁ SLOVA, NAPODOBUJE NAŠI INTONACI
 • VĚTY ROZSTŘÍHÁME NA SLOVA, DÍTĚ ZNOVU SPRÁVNĚ SESTAVUJE
 • DÍTĚTI PŘEDČÍTÁME ŘÍKADLA, BÁSNIČKY, KTERÉ SE SNADNO UČÍ ZPAMĚTI – DÍTĚ SLEDUJE TEXT OČIMA A PRSTEM SI UKAZUJE, PAK ČTE SAMO, MŮŽE SI POMÁHAT PAMĚTÍ A NAPODOBUJE SPRÁVNOU INTONACI

SLUCHOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ

 • POZNÁVÁME RŮZNÉ ZVUKY – ZA ZÁDY DÍTĚTE VYTVÁŘÍME RŮZNÉ ZVUKY NAPŘ. TRHÁME PAPÍR, KLEPEME LŽIČKAMI…
 • URČÍME SI JEDNO SLOVO V TEXTU, KTERÉ SE ČASTO VYSKYTUJE A VŽDY KDYŽ HO DÍTĚ USLYŠÍ, MUSÍ ŤUKNOUT RUKOU O STŮL (např. HONZA V POHÁDCE O HONZOVI)
 • VYTLESKÁME DÍTĚTI URČITÝ RYTMUS A DÍTĚ HO NAPODOBÍ
 • POMOCÍ PÍŠŤALKY DÍTĚ ZNÁZORŇUJE DÉLKU SLABIK…
 • HRAJEME SLOVNÍ KOPANOU, VYMÝŠLÍME SLOVO, KTERÉ ZAČÍNÁ POSLEDNÍM PÍSMENEM PŘEDCHOZÍHO SLOVA např. masoolejjavor…
 • NA URČENOU DOBU, např. HODINU MEZI 6. A 7. VEČER, DOMA VŠICHNI MLUVÍME ZPŮSOBEM „MARŤÁŇKOVÁNÍ“ N-A-P-I-Š-S-I-Ú-K-O-L…..
 • VYSLOVÍME SLOVO BEZ PRVNÍHO PÍSMENE A DÍTĚ HÁDÁ, O JAKÉ SLOVO SE JEDNÁ –ES (LES, PES, VES), -KOLA ( ŠKOLA)…

SOUSTŘEDĚNÍ

 • VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ: JMENUJEME RŮZNÁ ZVÍŘATA, VĚCI… A DÍTĚ ZDVIHNE RUCE, POKUD JE TO PRAVDA
 • PANTOMIMA – např. MÍSTO ZPÍVÁNÍ DOHODNUTÉHO SLOVA PŘEDVEDEME POHYB ( NA TÝ LOUCE ZELENÝ ..)
 • PODTRHOVÁNÍ SLOV – např. V TEXTU VŠECHNA SLOVA, KTERÁ ZAČÍNAJÍ OD „P“……
 • STOLNÍ HRY – DÁMA, ŠACHY, LODĚ, PIŠKVORKY…

PAMĚŤ

 • DÍTĚTI ULOŽÍME TŘI ÚKOLY NAJEDNOU, KTERÉ PAK POSTUPNĚ PROVEDE (např. PŘINES MI MLÉKO Z LEDNICE, POTOM SI VYNDEJ Z TAŠKY PENÁL A PAK VYPNI TELEVIZI APOD.)
 • PŘEDVEDEME DÍTĚTI TŘI POHYBY ZA SEBOU, KTERÉ PAK DÍTĚ OPAKUJE
 • HRAJEME KIMOVY HRY V NEJRŮZNĚJŠÍCH VARIANTÁCH ( např. ROZLOŽÍME NA STŮL 10 VĚCÍ, DÍTĚ SI JE MINUTU PROHLÍŽÍ, PAK ZAKRYJEME A DÍTĚ VYJMENOVÁVÁ…)
 • BALENÍ KUFRU –AŽ POJEDU NA PRÁZDNINY,VEZMU SI DO KUFRU PLÁŠTĚNKU, DÍTĚ POKRAČUJE AŽ POJEDU……PLÁŠTĚNKU
 • PANTOFLE….TAKTO SE STŘÍDÁ S RODIČEM, DOKUD SE NĚKDO NESPLETE…
 • KNIHA S JEDENODUCHÝMI VERŠI, ŘÍKADLY… DÍTĚ SE PRAVIDELNĚ UČÍ NAZPAMĚT JEDNODUCHÉ DVOJVERŠÍ ( DVA ŘÁDKY KAŽDÝ DEN)
 • NAPÍŠEME např.15 ZVÍŘAT, KTERÁ DÍTĚTI 3x PŘEČTEME, PAK SI DÍTĚ VYBAVUJE, CO SI ZAPAMATOVALO, CHVÁLÍME I MALÉ ÚSPĚCHY
 • NAKRESLÍME NA PAPÍR 4 KOLEČKA VEDLE SEBE, DO KAŽDÉHO DÁME JINÝ POČET KNOFLÍKŮ, DÍTĚ SI POZORNĚ PROHLÍŽÍ, PO CHVÍLI
 • ZAKRYJEME A DÍTĚ MUSÍ NA DALŠÍ PAPÍR SE STEJNÝMI KOLEČKY UMÍSTIT ODPOVÍDAJÍCÍ POČET KNOFLÍKŮ
 • VYTVÁŘÍME OBRÁZKY ZE SIREK – ZAKRYJEME A DÍTĚ MUSÍ SESTAVIT OBRÁZKY ZPAMĚTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

 • NAPÍŠEME DÍTĚTI NĚKOLIK ČÍSEL PŘEHÁZENĚ A DÍTĚ JE DO DALŠÍ ŘÁDKY SEŘADÍ PODLE VELIKOSTI
 • HRAJEME ČLOVĚČE NEZLOB SE, ALE HÁZÍME DVĚMA KOSTKAMI A VÝSLEDKY SČÍTÁME
 • SEDÍME PROTI SOBĚ A PŘEŘÍKÁVÁME ČÍSELNOU ŘADU, KAŽDÉ ČÍSLO DOPROVÁZÍME TLESKNUTÍM, PŘEDEM DOHODNUTÁ ČÍSLA NESMÍME VYSLOVIT, ALE MÍSTO TOHO TLESKNEME DVAKRÁT
 • NA NAKUPOVÁNÍ – K JEDNOTLIVÉMU ZBOŽÍ ( NA OBRÁZCÍCH….) DÁME CENOVKY – DLE ÚROVNĚ DÍTĚTE, DÍTĚ JE PRODAVAČ, MY NAKUPUJEME A DÍTĚ POČÍTÁ

VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI

 • NA MYŠLENOU: NA NĚCO MYSLÍME ( např. ZVÍŘE), DÍTĚ SE MUSÍ DOTAZY, NA KTERÉ ODPOVÍDÁME JEN ANO-NE, DOPÁTRAT, O CO SE JEDNÁ
 • STŘÍDAVĚ VYPRÁVÍME JEDNODUCHOU ZNÁMOU POHÁDKU NEBO DLE VLASTNÍ FANTAZIE VYMÝŠLÍME STŘÍDAVĚ SVOJI
 • DÍTĚ ZKOUŠÍ, KOLIK ZNÁME SLOV, V ČETBĚ SI NAJDE SLOVA, KTERÁ NEZNÁ A MY JE VYSVĚTLUJEME
 • NA VLASTNOSTI- ŘÍKÁME PODST. JMÉNA A DÍTĚ RYCHLE MUSÍ ŘÍCT VHODNÉ PŘÍDAVNÉ JMÉNO ( např. STŮL – DŘEVĚNÝ…)
 • VYSVĚTLUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM Z CIZÍ PLANETY ( např. CO JE TO DŮM?…)
 • LOSUJEME OBRÁZKY (VYSTŘÍHANÉ Z ČASOPISU) A KAŽDÝ O SVÉM MUSÍ ŘÍCT TŘI VĚTY
 • VYBEREME TŘI PÍSMENA A KAŽDÝ VYMYSLÍ VĚTU, KTERÁ MÁ SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ VYBRANÝMI PÍSMENY ( A V  N – ALENKA VIDĚLA NOSOROŽCE)

ROZVÍJENÍ TVOŘIVOSTI

 • SHROMAŽĎUJEME OBR. Z ČASOPISŮ A VYTVÁŘÍME KOLÁŽ- OBR. RŮZNĚ NALEPUJEME, KOMBINUJEME, DÍTĚ VYMÝŠLÍ LEGRAČNÍ SPOJENÍ ( např. LEV S HLAVOU ŽIRAFY…)
 • DÍTĚ UDĚLÁ NA PAPÍR VODOVKAMI RŮZNĚ BAREVNÉ SKVRNY, PAK PAPÍR PŘELOŽÍ, ABY SE SKVRNY OBTISKLY A SMÍCHALY, PO USCHNUTÍ VYMYSLÍ NÁZEV OBRÁZKU…
 • U BĚŽNÝCH PŘEDMĚTŮ V DOMÁCNOSTI VYMÝŠLÍME, NA CO BY SE DALY JEŠTĚ POUŽÍT ( HRNEC- HUDEBNÍ NÁSTROJ, KOŠ NA PRÁDLO – TREFOVAT MÍČKEM…)
 • NAKRESLÍME NĚKOLIK JEDNOD. ČAR, KOLEČEK, ČTVEREČKŮ…DÍTĚ JE DOTVÁŘÍ DLE VLASTNÍ FANTAZIE…
 • ZPÍVÁME PÍSNIČKY A DÍTĚ NAVRHUJE JEJICH DOPROVOD (např. LŽIČKAMI O SEBE, PANTOMIMOU…)
 • PANTOMIMA – PŘEDVÁDĚNÍ NÁLAD ČI RŮZNÝCH ČINNOSTÍ A DÍTĚ HÁDÁ
 • MALUJEME NA KAMENY A VYMÝŠLÍME NÁZVY VÝTVORŮ…

PROSÍM BERTE TOTO JEN JAKO NÁVODY A DBEJTE VŽDY NA TO, ŽE DÍTĚ SE MUSÍ BAVIT, NESMÍ MÍT POCIT, ŽE JDE O UČENÍ. HRA NESMÍ TRVAT PŘÍLIŠ DLOUHO.

I MOJE SPOLEČNÁ PRÁCE S VAŠIMI DĚTMI SE BUDE ODEHRÁVAT V PODOBNÉM DUCHU.