Informace

Prosím, aby děti , které ještě nedonesly 50 Kč, aby tak učinily. V pondělí jdeme na vzdělávací akci Trilobit. Děkuji.

Fotit se budeme ve čtvrtek 16.5.

Každý den budeme psát malou prověrku na násobení trojciferným činitelem. Vždy bude jeden příklad, kontrolovat budu pouze výsledek. Některé děti jsou velmi nepozorné, neumí ani opsat příklad z tabule, někteří stále neumí násobilku a hodně dětem dělá potíž čitelně psát čísla přesně pod sebou. Samozřejmě potom mají ve výsledku chybu. Trénujte doma pozornost a úhledné zapisování výsledků. To číslo, které si drží, ať si opravdu ukazují na prstech a to před očima, zapomínají číslo připočítat. Je však hodně dětí, které musím při počítání pochválit.