Mobily

Informace ke sběru mobilních telefonů

Ve škole celoročně probíhá sběr mobilních telefonů. Nádoba k jejich odevzdání je umístěna ve sborovně školy.
Na konci ledna bude zajištěn odvoz doposud sebraných telefonů. Pokud máte k odevzdání vyřazený mobil, můžete ho do 25. ledna přinést do školy. Do konce ledna bude zajištěn jejich odvoz k recyklaci.
Po tomto termínu můžete telefony ve škole odevzdávat kdykoliv.

S pozdravem    M. Chumová