Čeština

V češtině jsme začali probírat přídavná jména. Je to poměrně obtížné učivo. Děti mají všechny obecné informace ve školním sešitu. Pokud by někdo něčemu nerozuměl, může přijít samozřejmě na doučování. Na vás, na rodičích , je s dětmi učivo procvičit. Aby to děti „dostaly pod kůži“ je potřeba denně dané učivo procvičovat. Budeme psát zase každý den pravopisné cvičení a prosím, aby děti psaly opravy a hlavně, aby v opravě psaly odůvodnění daného jevu. Např. cizí /př. jm. měkké/…dospělí chlapci /1.p.č.mn.mužs. živ.tvrdé př.jm./…dospělý chlapec /př. jm tvrdé/