Adopce zvířete

S dětmi jsme se dneska při EV domluvili, že si zase budeme adoptovat zvířátko z Makova. Pokud tedy budete chtít přispět na adopci, ať dítě přinese jakoukoliv částku. Akce je dobrovolná, nikdo nebude nikoho soudit, jestli peníze přinesl či nepřinesl. Chtěla bych i výběr peněz svěřit dětem. Nic se nebude nikam zapisovat. Na konci tohoto týdne děti peníze spočtou a já s dětmi při EV v pondělí zavolám do Makova a všechno domluvíme.