Informace z vedení

Vážení rodiče, milí žáci.

     V říjnu před podzimními prázdninami nás čeká sběrová akce na papír. V loňském roce se nám povedlo na jaře nasbírat rekordní množství starého papíru, což přineslo peníze jak jednotlivým třídám podle jejich zásluh, tak i škole. Ta vydělané peníze využila na odměny za celoroční soutěž Recyklace je legrace, v závěru školního roku byly vyhodnoceny a oceněny nejlepší třídy.

     Pro letošek necháme stejná pravidla jako loni – 75% výkupní ceny nasbíraného papíru dostanou jednotlivé třídy, bude jen na dětech a třídních učitelích, jak se rozhodnou s výdělkem naložit,  25% připadne škole, která použije tyto peníze na společné věci pro všechny žáky. Věříme, že se všechny třídy budou snažit, aby vydělaly nějaké penízky na společné akce. Možná budete rádi, že užitek najde i starý papír, který řadu let někde překáží nebo se zrovna teď nahromadil u vás doma, u babičky, u sousedů nebo ve skladu firmy, obchodu ….  

Papír se bude vybírat 23. – 25. října na školním dvoře (prostor mezi ZŠ a dětským domovem) v následujících časech:

Pondělí 23. 10. – odpoledne 12:00 – 15:00 h

Úterý a středa 24. a 25. 10. – ráno 7:00 – 8:30, odpoledne 12:00 – 15:00 h

Prosíme roztřídit zvlášť „měkký“ papír (noviny, časopisy, letáky …) a „tvrdý“ (karton, lepenka ..) a zvážit předem doma.

Plakát k této akci najdete i na našich webových stránkách: https://www.zsvolyne.cz/

Bude záležet na každém z nás, kolik papíru se nasbírá!