Recyklace je legrace

Hezký pozdrav všem,

od dnešního dne začíná soutěž Recyklace ….. pro žáky prvního stupně podle následujících pravidel:

1. Hodnotí a boduje se roztřídění odpadu do košů ve třídách – max. 5 bodů při každé kontrole. Za  nesprávné roztřídění odpadu a nepořádek

    kolem košů se strhávají body.

2. Splnění 2 praktických úkolů během roku – za každý úkol max. 10 bodů.

3. Sběr starého papíru – říjen 2023 a květen 2024. Body do soutěže budou přiřazeny podle pořadí třídy, které  se stanoví podle průměrné hmotnosti 

                                       odevzdaného papíru na jednoho žáka (1. místo 11 bodů, 2. místo 10 bodů, …)

Vyhodnocení:

– za l. místo – l den volna na výlet + příspěvek 1000,- Kč

– za 2. a 3. místo – dort.

Zadání prvního praktického úkolu:

Úkolem je vyrobit veselou popelnici na směsný odpad tak, aby se po vyhodnocení mohla umístit na chodbě školy. a využít k ukládání odpadu.

K výrobě použít např. plastovou nádobu, kartonovou krabici, ……..

Výrobek odevzdat do 18.12. do kabinetu Př.

S pozdravem            M. Chumová