Děti učí děti

Dneska jsme pojali hodinu přírodovědy vskutku netradičně. Děti učily děti. Leonka s Jirkou J. si připravili povídání o nerostech a horninách. Přinesli kameny na ukázku. Vyprávěli o každém kameni. Děti si kameny prohlédly a pak nastala „poznávačka“. Nechyběly ani soutěže a odměny. Některé odměny byly vlastnoručně vyrobeny. Hodina byla velmi zajímavá a poutavá. Děti se toho hodně naučily, práce je bavila. Odměnou malým „učitelům“ byl nekonečný potlesk žáků.Určitě jsme se takto neučili naposledy.