Diktát z češtiny

Dneska jsme psali diktát z češtiny. Každému jsem musela známku o stupeň zlepšit. Diktát to byl připravený – z PS. Děti píšou často nečitelně /počítám za chybu/, v opravách neodůvodňují daný jev. Opravy píšou bezmyšlenkovitě, prostě jen vymění i za y. Chápu, že je čeština těžká, o to více se jí musí věnovat a to za vašeho dohledu. Jinak mohou každý den ráno přijít a já s nimi opravu udělám.