Vyúčtování exkurze

Dnes přišla faktura za exkurzi do Plzně. Pokud byste chtěli fakturu vidět, obraťte se na mě. Vychází to 593,85 Kč na žáka. Peníze budou strženy ze školní pokladny. Samozřejmě, že dětem, které se exkurze neúčastnily, nic strženo nebude. Prosím, abyste ve ŠP měli dostatek peněz, zkontrolujte si to. Budeme platit fotky, výlet, pracovní sešity. Děkuji.