Techmánie – exkurze

Plzeň – Techmania
Techmania – s vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy a
techniky a láká k hraní a zkoušení ☺ Expozice se nachází v historických budovách plzeňské
Škodovky. Za proměnu starých továrních hal v moderní centrum vědy a techniky získala několik
ocenění v soutěži Stavba roku. V novém planetáriu, které vzniklo hned vedle hlavní budovy
Techmanie se rozhodně také nebudete nudit. Sedmadvacet interaktivních exponátů srozumitelnou
formou představuje řadu fyzikálních a astrofyzikálních jevů a fenoménů. Na 920 m2
jsou
prezentována témata, jako je hmotnost/tíha na planetách, sluneční soustava, Keplerovy zákony,
tornáda, vulkanická činnost, fáze Měsíce, složení Země či složení Slunce.
Termín: úterý 18. dubna 2023
Program:
V 7.00 hod. odjezd od školy do Plzně. Zde nás čeká návštěva Techmanie, kde si formou zábavy
vyzkoušíme, jak fungují fyzikální a přírodovědné zákony v praxi. Od 11.00 do 12.30 hod. nás čeká
společný program Já, ozbot – seznámíme se první kroky v programování robotů, kteří se dají
programovat barvami a budete si to moci i vyzkoušet. Z Techmánie se poté přesuneme do druhé
budovy planetária. Návrat ke škole v odpoledních hodinách.
Změna vyhrazena.
Cena: 11 020 Kč za celý autobus (29 osob) zahrnuje dopravu, průvodce, soutěže pro
děti s výhrami
Cena nezahrnuje vstupy.
Výše vstupu do Techmanie, planetária vč. výukového programu
Techmania 170- Kč/dítě ped. dozor zdarma