Čeština

Z češtiny probíráme skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzor pán. Je to velmi obtížné učivo. Prosím, aby děti denně procvičovaly a aby měly přehled se skloňováním vzorů na lavici. Přehled mohou stále používat. Doma při práci by se měly naučit v přehledu se orientovat. Děti se k tomuto učivu budou vracet v každém ročníku, ale bude to jen „letem světem“. Je důležité, aby do problematiky psaní i/y podle vzorů podstatných jmen pronikly teď, kdy je na to relativně dost času. Znovu opakuji, každý den ráno se mohou pozeptat, pokud něčemu nerozumějí.