Sběr papíru

JARNÍ SBĚR PAPÍRU

Proběhne ve dnech 3. – 5. června. Bude potřeba roztřídit zvlášť „měkký“ papír a kartony.

Stejné zůstane rozdělení zisku:

– 75% výkupní ceny nasbíraného papíru dostanou jednotlivé třídy k použití podle vlastního rozhodnutí

– 25% připadne škole, která použije tyto peníze na společné věci pro celou školu

Věříme, že po úspěšné podzimní sběrové akci se nám opět podaří nasbírat dost papíru, který bude následně využit k recyklaci, a přispět tak aspoň částečně k ochraně naší planety.