Ekologie

Prosím o informování dětí o celoročním sběru vyřazených mobilů v naší škole. Sběrné místo je ve sborovně nebo u mě v kabinetě.

Do poloviny ledna se uskuteční odvoz mobilů za tento rok.  

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem       M. Chumová